Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries acorda noves mesures per minimitzar els efectes de la crisi provocada per la Covid-19

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries continua treballant per impulsar noves mesures que ajudin a mitigar els efectes de la crisi de la Covid-19, tant en l’àmbit social com en el sector empresarial i de restauració.

El darrer trimestre de 2020, les mesures de contenció de la Covid-19 han afectat l’activitat comercial no essencial amb tancaments temporals, reducció d’horari o limitació d’aforament. En aquest sentit, l’Ajuntament ha acordat aplicar una sèrie de reduccions en les taxes municipals en els sectors que s’han vist afectats:

Reducció, prorrateig de la taxa d’escombraries i deixalles en un 25%, (darrer trimestre exercici 2020) a l’ hostaleria, restauració, centres de bellesa i totes aquelles activitats, que legalment han vist minvada la seva activitat el darrer trimestre de 2020. En total, suposa un prorrateig anual  del 50%.

Reducció, prorrateig dels cànons en un 20%, (darrer trimestre 2020) de les concessions de restauració del Passeig Marítim per pal·liar els efectes de la crisi sanitària i per contribuir a l’equilibri econòmic, arribant a una reducció del 50% en l’exercici 2020.

Reducció, prorrateig de les liquidacions a pagar de l’exercici 2020, en un 50% de les concessions administratives d’ús privatiu a la via pública,(marquesines)

Aquestes reduccions es compensaran d’ofici i sense necessitat de sol·licitar-ho.