Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obert el procés selectiu per a la borsa de treball d’auxiliars de servei de menjador de l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques

Fa pocs dies que es va obrir el  termini per a la presentació de sol·licitud per al procés selectiu de la borsa d’auxiliar de menjador de l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques de Castelló d’Empúries.

A l’apartat d’Oferta Pública de Treball de la web municipal s’hi poden trobar les bases i els requisits necessaris  per a les persones que vulguin presentar-se a les proves. A les mateixes bases s’hi poden consultar les funcions a desenvolupar així com les característiques del lloc de treball com l’horari i la jornada laboral. Per últim, hi trobareu la documentació necessària per a fer al sol·licitud. Recordem que per accedir a les proves selectives serà necessari efectuar el pagament dels drets d’examen amb un import de 20 €. El termini acaba el dia 2 de setembre.

Una vegada acabades totes les fases del procés selectiu, la fase d’oposició i la fase de concurs,  s’elaborarà una llista per ordre de puntuació que contindrà el nom i els cognoms de les persones que hagin superat el procés selectiu, ordenada segons les puntuacions obtingudes. La borsa de reposició, per estricte ordre de puntuació obtingut, tindrà una vigència màxima de 2 anys. Aquesta borsa s’utilitzarà per afrontar les necessitats de caràcter temporal d’auxiliar de servei de menjador durant els 2 següents anys, i quan estigui vigent el perfil sol·licitat i les funcions a realitzar siguin les mateixes.