Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termini de presentació d’instàncies: del 27/05/2023 al 15/06/2023.

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm. 82 de 27/04/2023

Publicació al BOE núm. 118 de 18/05/2023

Publicació al DOGC núm. 8924 de 26/05/2023