Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Orienta’t a l’Espai Jove

L’Espai Jove de Castelló d’Empúries disposa d’ un servei  d’acompanyament, de motivació i d’assessorament pels joves en temes de formació i ocupació.

Orienta’t  vol ser un mitjà que reforci l’itinerari dels i les joves en la recerca de recursos formatius de tots els nivells per tal de facilitar l’accés al mercat laboral.  Integra assessoraments  personalitzats tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de cada persona usuària per tal de conèixer les seves capacitats, interessos i perfil ocupacional.

Per tal de tenir accés a aquest servei cal demanar cita prèvia als Espais Joves del municipi (al telf 972-156323 i al email  joventut@castello.cat).

Un primer contacte amb la Tècnica Referent d’Ocupació de l’Alt Empordà  ajudarà a gestionar l’itinerari de qualificació en la recerca d’ocupació.