Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PER TEMES - URBANISME I VIA PUBLICA

Des de l’’Àrea de Territori i Gestió de l’Espai Urbà es gestiona el desenvolupament del Pla d’ordenació urbana municipal (POUM) mitjançant la tramitació de documents urbanístics de planejament derivat, d’instruments de gestió urbanística i de projectes d’urbanització. Entre les seves competències figura la informació urbanística, la concessió de llicències urbanístiques, la planificació, la inspecció i la disciplina urbanístiques i les llicències d’activitats.