Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 27 de maig, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació de forma telemàtica, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació si s’escau, acta sessió núm. 5/20, ordinària del dia 30 de juliol de 2020
 2. Aprovació si s’escau, acta sessió núm. 6/20, ordinària del dia 24 de setembre de
  2020
 3. Aprovació si s’escau, acta sessió núm. 7/20, extraordinària del dia 5 de novembre
  de 2020
 4. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 151 del dia 16 de març
  de 2021, fins a la número 295 del dia 17 de maig de 2021
 5. Donar compte informe resum anual control intern exercici 2020
 6. Donar compte PMP, execució pressupostària i morositat primer trimestre 2021
 7. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 300 del dia 18 de maig de 2021
 8. Aprovació si s’escau, nomenament representant al Consell Rector del Museu
  Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
 9. Aprovació inicial si s’escau, expedient de modificació de crèdits núm. 11/2021
  (exp. 02/2021 de l’Ecomuseu Farinera)
 10. Aprovació si s’escau, autoritzar la modificació de l’article 17 dels estatuts de la
  societat CENET 06, SA
 11. Aprovació si s’escau, nomenament delegat municipal a CENET 06, SA
 12. Aprovació si s’escau, assignació de funcions de Protecció civil i coordinació de
  riscos laborals
 13. Aprovació si s’escau, conveni de supervisió singularitzada entre el Síndic de
  Greuges de Catalunya i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
 14. Aprovació si s’escau, conveni de cooperació per al finançament i desplegament del
  programa de targetes moneder, amb el Consell Comarcal Alt Empordà
 15. Aprovació si s’escau, delimitació amb el contingut recollit en l’acta de partió dels
  termes municipals de Castelló d’Empúries i Peralada
 16. Aprovació inicial si s’escau, Ordenança Municipal de venda no sedentària dels mercats
 17. Aprovació si s’escau, verificació text refós modificació POUM en l’àmbit de Castelló Nou
 18. Aprovació provisional si s’escau, nou document proposta de modificació POUM núm. 7 canvi sistema aparcament zona portuària per equipament cultural-socialreligiós
 19. Aprovació inicial si s’escau, proposta modificació POUM núm. 12, per canvi classificació urbanística per ordenació nou sistema tècnic per estació de bombeig zona Puigmal
 20. Aprovació si s’escau, proposta de Resolució d’adhesió al Manifest de la Plataforma “Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord”
 21. Aprovació si s’escau, proposta de Resolució, acords o mesures relaciones amb seguretat
 22. Aprovació si s’escau, proposta de Resolució per implementar mesures per a la reobertura de l’oci nocturn
 23. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 24. Precs i preguntes

El ple es podrà seguir en directe a través del següent enllaç
Convocatòria oficial