Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 29 de juliol, a les nou del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació de forma telemàtica, amb el següent ordre del dia:

 1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 296 del dia 18 de maig de 2021, fins a la número 473 del dia 16
 2. de juliol de 2021
 3. Donar compte si s’escau, tramesa 2on trimestre execució PMP i morositat, pressupost 2021
 4. Aprovació si s’escau, calendari festes locals per l’any 2022
 5. Aprovació si s’escau, modificació complement específic inspector/a Policia Local.
 6. Aprovació definitiva si s’escau, exp. modificació de crèdits per suplement de crèdits, nº11/21,(nº 02/21 Farinera)
 7. Aprovació si s’escau, concessió subvenció Fundació Santa Llúcia, central de biomassa
 8. Aprovació si s’escau, acord entre l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i Ecoembes dins del marc Projecte Reciclos
 9. Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a la federació catalana de voleibol per a l’organització d’una prova del campionat de Catalunya de volei platja a la platja 2021
 10. Aprovació si s’escau, delimitació amb el contingut recollit a l’acta de partió dels termes municipals de Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador
 11. Aprovació provisional si s’escau de la Modificació puntual del POUM número 6, nou sistema urbanístic en sol no urbanitzable de serveis tècnics i ambientals (T-5) Centre d’acollida d’animals.
 12. Aprovació si s’escau, moció presentada pel grup municipal de Ciutadans contra la dictadura i recolzament al poble cubà.
 13. Aprovació si s’escau, moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per la creació d’un nou conveni i, actualitzar les instal·lacions del servei d’ambulància.
 14. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 15. Precs i preguntes

Convocatòria oficial