Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 24 de setembre , a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació de forma telemàtica, amb el següent ordre del dia:

1.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 363 del dia 22 de juliol de 2020, fins a la número 515 del dia 10 de setembre de 2020

2.- Aprovació si s’escau, ratificar acord JdGL del dia 7 de setembre de 2020, aprovant les Línies Fonamentals dels Pressupostos de les Entitats Locals per l’exercici 2021

3.- Aprovació si s’escau, modificació de crèdits per habilitació i suplement de crèdits 11/20

4.- Aprovació si s’escau, modificació ordenances fiscals (Esports)

5.- Aprovació si s’escau, conveni entre el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per la dinamització esportiva i foment de l’esport escolar 2020/21

6.- Aprovació si s’escau, conveni Creu Roja 2020

7.- Conveni col·laboració per la coedició de les actes de les jornades de la secció filològica a Castelló d’Empúries

8.- Aprovació si s’escau, conveni CCB-ELA per a la utilització del rec del molí

9.- Aprovació si s’escau, compatibilitat personal de l’Ajuntament

10.- Aprovació si s’escau, moció per a la suficiència financera dels ens locals

11.- Aprovació si s’escau, assumptes urgents

12.-Precs i preguntes

Convocatòria Oficial