Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 28 de gener, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació de forma telemàtica, amb el següent ordre del dia:

 1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 653 del dia 18 de novembre de 2020, fins a la número 38 del dia 19 de gener de 2021
 2. Donar compte de la tramesa del text refós de la concessió del front marítim de la platja d’Empuriabrava
 3. Donar compte del Pla Anual Control Financer 2021, Ajuntament de Castelló d’Empúries i els seus ens dependents
 4. Aprovació si s’escau, delimitació amb el contingut recollit en l’Acta de partió, dels termes municipals de Castelló d’Empúries i Fortià
 5. Aprovació inicial si s’escau, modificació del Reglament de la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués
 6. Aprovació si s’escau, concessió ús privatiu diferents espais del domini públic municipal
 7. Aprovació si s’escau, delegar al Consorci de les Vies Verdes la competència per la licitació, execució i direcció de les obres necessàries del projecte de un nou tram de carril bici a la zona de la rotonda de Castelló Nou
 8. Aprovació si s’escau, atorgament premis Espiga i Timó d’Or 2021
 9. Aprovació provisional si s’escau, imposició i ordenació contribucions especials projecte noves voreres Aeroclub-Biblos
 10. Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a l’Associació El Tamariu per l’any 2021
 11. Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a Creu Roja, per l’any 2021
 12. Aprovació si s’escau, proposta de Resolució per modificar els estatuts de la societat CENET 06 SA
 13. Aprovació si s’escau, proposta de Resolució per a l’adopció de mesures per millorar la seguretat al municipi
 14. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 15. Precs i preguntes

El ple es podrà seguir en directe a través del següent enllaç

Convocatòria oficial