El proper dijous 31 de gener de 2019, a les VUIT DEL VESPRE a la sala de sessions de la Casa Consistorial, es celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació amb el següent ordre del dia:

ORDRE  DEL  DIA

1. Aprovació si s’escau, acta sessió anterior núm. 8/18, ordinària del dia 29 de novembre de 2018
2. Aprovació si s’escau, acta sessió anterior núm. 1/19, extraordinària del dia 17 de gener de 2019
3. Donar compte de les memòries esportives de l’any 2018
4. Aprovació si s’escau, assignar nom al Camp de Futbol Municipal d’Empuriabrava
5. Aprovació si s’escau, assignar nom a la plaça situada al sector Club Nàutic i coneguda popularment com a Plaça de les Palmeres.
6. Aprovació si s’escau, Conveni amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, per a la promoció esportiva municipal
7. Aprovació si s’escau reconeixement de compatibilitat personal de la corporació.
8. Aprovació si s’escau, atorgament premis Espiga i Timó d’Or 2019
9. Aprovació si s’escau, moció per donar suport a la candidatura de la Sardana, a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la UNESCO
10. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
11. Precs i preguntes

Aquí trobareu la convocatòria oficial