Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Preinscripcions al Pla de Transició al Treball del 2 al 13 de maig

El proper dilluns 2 de maig s’obre el període de preinscripcions al Pla de Transició al Treball (PTT) de Castelló d’Empúries, un programa impulsat pel Departament d’Educació i l’Ajuntament. S’ofereixen dos perfils, auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i auxiliar de vivers i jardins. 

El PTT s’adreça a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment d’iniciar el programa no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació.

La durada és d’un curs acadèmic, que ofereix 1.000 hores de formació, de les quals 180 hores es realitzen a un centre de treball. L’alumnat inscrit al programa rep assessorament, orientació formativa i laboral individualitzada, alhora de formació per iniciar-se en una professió i fer un primer contacte amb el món laboral.

Una vegada finalitzat el curs l’alumnat que ho superi obté una certificació de la formació rebuda amb la que podrà accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, a l’Escola d’Adults per obtenir el GESO o treballar com a auxiliar amb un certificat professional de nivell 1 entre d’altres.  

Si vols solucionar dubtes i tenir més informació el dia 4 de maig, entre les 15 i les 17 hores realitzarem Portes Obertes al PTT (Comercial Alberes, 45. Empuriabrava). 

Com fer la preinscripció?
-Demana cita prèvia al telèfon 682 740 179, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores o bé, enviant un correu a b7960042@xtec.cat.
-Descarrega’t i omple el formulari de sol·licitud que pots trobar a l’enllaç

A la cita convocada, cal dur una fotocòpia de la següent documentació:

-Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne o alumna.
-Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
-Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:

-Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
-Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

Per més informació, podeu consultar el portal preinscripció.gencat.cat , contactar al 682 740 179 o enviar un correu a b7960042@xtec.cat.