Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

✔  Si tens una Entitat Ciutadana sense ànim de lucre (associació) creada i que actuï en l’àmbit territorial del municipi, et donem l’opció d’inscriure-la al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i Grups Estables

Poden obtenir la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i Grups Estables de Castelló d’Empúries, totes aquelles entitats ciutadanes i grups estables, sense ànim de lucre, l’objecte de les quals sigui la defensa, el foment o la millora dels interessos   generals o sectorials dels veïns del municipi, i que actuïn en l’àmbit territorial de Castelló d’Empúries, encara que no hi tinguin el domicili social; en particular, les associacions de veïns d’un barri o districte, les de pares d’alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i qualsevol altra de similar.

També s’hi poden inscriure els Grups Estables; agrupació de persones sense ànim de lucre i sense personalitat jurídica pròpia

La creació del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i Grups Estables té per objecte que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries conegui el nombre d’entitats ciutadanes i grups estables del municipi, així com llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcte de suport i foment de l’associacionisme ciutadà i de la participació ciutadana.

ℹ  Per més informació i consultes sobre la inscripció al registre municipal participacio@castello.cat 972 250426 (ext. 01257) – 972 250165

Creació d’una Entitat Ciutadana – Associació

✔  Si vols crear una associació, t’oferim en següents enllaços per informar-te.

▪ Com constituir una associació |xarxanet

https://xarxanet.org/juridic/recursos/com-constituir-una-associacio

▪ Informació i documentació sobre associacions i federacions |gencat

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/

▪ Manual Associatiu sobre la Constitució i posada en marxa d’una associació d’àmbit general

http://tjussana.cat/doc/publicacions/UP_22.pdf

▪ Constitució i inscripció d’una associació d’àmbit general al Registre de la Generalitat |Torre Jussana

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Constitucio-duna-associacio

▪ Models de documentació (acta de fundació, estatut, etc.) |gencat :

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/formularis/associacions/

▪ Servei gratuït d’assessorament jurídic i econòmic i d’acompanyament |Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

https://voluntariat.gencat.cat/recursos-i-serveis/serveis-dassessorament-i-acompanyament/

▪ Què cal fer quan una entitat demana el NIF per primera vegada? |xarxanet

https://xarxanet.org/economic/noticies/que-cal-fer-quan-una-entitat-demana-el-nif-per-primera-vegada

▪ Guia per a entitats esportives de Catalunya |gencat

https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/entitats_esportives/guia_entitats.pdf

▪ Guia jurídica dels clubs i entitats esportives |Unió de Federacions Esportives de Catalunya

https://oficinaclubs.cat/wp-content/uploads/2017/06/Guia-juri%CC%81dica-dels-clubs-i-entitats-esportives.pdf

▪ Constitució i inscripció d’una associació d’àmbit esportiu al Registre d’Entitats Esportives  (clubs i associacions esportives, agrupacions esportives i federacions esportives) de la Generalitat |gencat

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21441-Inscripcio-dentitats-esportives-en-el-Registre-dEntitats-Esportives

▪ Assessorament gratuït per a Associacions |xarxanet

https://xarxanet.org/assessorament-gratuit-associacions

▪ Assessorament als clubs esportius catalans. Oficina d’Atenció als clubs | Unió de Federacions Esportives de Catalunya | Unió de Federacions Esportives de Catalunya

https://oficinaclubs.cat

ℹ  Per més informació, assessorament i ajuda per a la creació d’una associació participacio@castello.cat 972 250426 (ext. 01257) – 972 250165