Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’actualitza el Portal de Retiment de Comptes 2021 i es tanca el 2020

Aquest matí s’han actualitzat els continguts del portal de Retiment de Comptes de l’any 2021 amb les accions i projectes que estan desenvolupant les diferents àrees de l’Ajuntament així com l’estat de compliment en què es troben en data 30 de març de 2021. Des del juliol del 2020, quan es va obrir el portal, fins a dia d’avui, s’han rebut prop de 1200 visites. La valoració és molt bona i celebrem que la població consulti i s’interessi per les accions de govern de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Al portal també s’hi pot consultar el tancament de 2020, que conté les 449 accions que s’han portat a terme. El 2020 es va iniciar amb 350 accions però arran de la pandèmia se’n van afegir 99 més. D’aquestes, 272 han estat desenvolupades en la seva totalitat, 72 es troben en un estat molt avançat, 46 segueixen l’estat d’execució, 35 estan iniciades i 24 han quedat en previsió.

Dins el Portal de Retiment de Comptes 2021 hi trobareu de forma detallada totes les accions i projectes en què estan treballant les diferents àrees, així com els indicadors de compliment del projecte i l’execució pressupostària. En total són 7 àrees que es desenvolupen en 30 eixos i que porten a terme un total de 431 accions.

El Retiment de Comptes és un servei que l’Ajuntament posa a disposició del ciutadà per tal que conegui de primera mà l’acció municipal amb la voluntat d’informar i generar confiança. És un exercici de transparència que va més enllà del compliment normatiu així com també un exercici de qualitat democràtica i de millora de l’eficàcia de les polítiques públiques, en la mesura que suposa una tasca d’anàlisi constant de l’activitat que s’està desenvolupant. Al portal de Retiment de Comptes hi trobareu també un espai dedicat a enquestes per tal de recollir les aportacions i suggeriments dels ciutadans, amb la finalitat d’establir un permanent feedback entre ciutadania i administració.

El mes de juliol de 2020, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries posava en marxa el  Portal de Govern Obert i Retiment de Comptes com una eina que apropa l’administració local cap a una major transparència i que informa de manera clara i entenedora sobre el grau de compliment  de les accions previstes pel govern municipal.  També s’hi troba l’accés al Portal de Transparència i Dades obertes, i la secció de Participació Ciutadana de l’Ajuntament, àrea a través de la qual es vehiculen totes les polítiques públiques del municipi, informació relativa a protecció de dades.