Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’adequa un nou accés a la llar d’infants municipal Passeig de les Oques que inclourà un jardí de sensacions

Per al curs 2020-2021 la llar d’infants municipal Passeig de les Oques ha hagut d’elaborar un pla d’actuació com tots els centres educatius, per adequar-se al marc de la pandèmia per COVID-19, establint les bases per tal que el curs vinent es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants a una educació de qualitat.

Aquest pla s’ha elaborat seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius marcats pels Departaments d’Educació i de Salut, i amb la intenció de garantir totes les mesures de seguretat establertes.

Un dels aspectes que es preveuen en aquest pla d’actuació és l’organització d’horaris i la gestió de les entrades i sortides dels infants. En aquest sentit s’ha decidit que el curs vinent s’accedirà a l’escola per la porta del jardinet, amb la intenció d’evitar l’accés de les famílies dins l’edifici escolar.

Per accedir a l’escola, els infants hauran de venir acompanyats d’una sola persona adulta i aquesta ha de fer ús obligatori de la mascareta. S’hauran de desinfectar les mans i es mirarà la temperatura a l’infant abans d’entrar al recinte escolar, i s’accedirà a la llar d’infants per la porta del jardinet.

Durant aquest mes d’agost s’està adequant aquesta nova entrada perquè sigui més accessible i més arranjada, però també s’aprofita per fer una actuació més àmplia amb una part important de jardineria, creant un jardí de sensacions. Aquest jardí terapèutic comptarà amb flors aromàtiques i culinàries, moreres per a poder tenir ombra i alguna zona de descans, aconseguint així un nou espai agradable al centre educatiu.

D’aquesta manera, aquest nou espai no serà només una nova entrada arreglada, sinó que s’integrarà també dins el projecte pedagògic del centre i s’aprofitarà per a realitzar activitats educatives relacionades amb el coneixement de les plantes, etc.

També s’aprofitarà aquest espai com a zona de pati, la qual cosa permetrà esponjar l’espai d’esbarjo i evitar el creuament dels diferents grups d’infants, aconseguint així més seguretat.

Segons la regidora d’Ensenyament, Anna Massot, amb aquesta actuació s’aconsegueix garantir la seguretat de les entrades i sortides dels infants al centre, a la vegada que s’afegeix encara un punt més de qualitat al centre educatiu, doncs amb aquest jardí de sensacions se suma un nou espai educatiu innovador molt interessant i enriquidor per a tothom.