Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Els compromisos de qualitat assumits
  • Atendre les sol·licituds de la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat.
  • Informació sobre l’obtenció de les targetes d’aparcament.
  • Valorar la sol·licituds i la documentació adjunta segons les lleis vigents.
Informació sobre la forma de participació dels usuaris Els ciutadans que vulguin gaudir d’aquestes targetes han de dirigir-se als Serveis a la Ciutadania, ubicat a l’antic dispensari. Des d’aquí se’ls informarà del procés a seguir per obtenir la targeta que necessitin.