Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Els compromisos de qualitat assumits L’ajuntament gestiona el transport urbà del municipi per facilitar la mobilitat dels ciutadans empadronats dintre el mateix. S’ofereixen els següents tipus de targetes amb els corresponents descomptes:
  • T –  Rosa. Jubilats majors de 65 anys, reducció del 100%.
  • T – Verda. Famílies nombroses, persones amb certificat de discapacitat igual o superior al 33% i mobilitat reduïda. Reducció del 50%.
  • T – 12. Infants de 5 a 12 anys. Reducció del 40%.
  • T – jove. Joves de 13 a 25 anys. Reducció del 40%.
  • T-  trimestre atur. Aturats que percebin un subsidi per desocupació d’un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI) i que rebin qualsevol altre ajut inferior al SMI o bé no en rebin cap, inscrits com a demandant d’ocupació. Reducció del 100%.
Les persones amb dificultats econòmiques (amb informe dels serveis socials). Reducció del 100% sobre la quota del bitllet senzill. Informació sobre la forma de participació dels usuaris. Els ciutadans que vulguin gaudir d’aquestes targetes han de dirigir-se als Serveis a la Ciutadania, ubicat a l’antic dispensari. Des d’aquí se’ls informarà del procés a seguir per obtenir la targeta que necessitin.