Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Síndic té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament

També supervisa les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, el servei postal, etc.

El 17 de juny de 2021 l’Ajuntament signa un conveni de supervisió singular amb el Síndic per reforçar a nivell local els serveis que ofereix el Síndic, al municipi. (vegeu notícia)


Com presentar una consulta o queixa sobre una actuació de l’Administració pública i també contra empreses que presten serveis d’interès general (llum, aigua, gas, etc) :

Vull fer una consulta

Per fer una consulta, podeu trucar al telèfon del Síndic 900 124 124 o enviar un correu electrònic a sindic@sindic.cat

Formulari per presentar una consulta per internet: https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=66

Vull presentar una queixa

Les queixes s’han de presentar per escrit, han d’anar signades i incloure les dades personals. El Síndic en garanteix la confidencialitat.

Fomulari per presentar una queixa per internet: https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=90

El telèfon d’atenció a les persones per consultes i queixes és el 900 124 124

ℹ Tota la informació a: www.sindic.cat