Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Síndic té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament

També supervisa les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, el servei postal, etc.

Com presentar una consulta o queixa sobre una actuació de l’Administració pública i també contra empreses que presten serveis d’interès general (llum, aigua, gas, etc) :

Vull fer una consulta

Per fer una consulta, podeu trucar al telèfon del Síndic 900 124 124 o enviar un correu electrònic a sindic@sindic.cat

Formulari per presentar una consulta per internet: https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=66

Vull presentar una queixa

Les queixes s’han de presentar per escrit, han d’anar signades i incloure les dades personals. El Síndic en garanteix la confidencialitat.

Fomulari per presentar una queixa per internet: https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=90

El telèfon d’atenció a les persones per consultes i queixes és el 900 124 124

Tota la informació a: www.sindic.cat