Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’instal·laran 8 dessalinitzadores mòbils a Empuriabrava per garantir la continuïtat de l’abastament d’aigua

El Govern i el Consorci d’Aigües de la Costa Brava han anunciat avui que compraran 12 dessalinitzadores mòbils per abastir una dotzena de municipis a partir del juny. Concretament, s’instal·laran quatre dessaladores a Roses, quatre a les instal·lacions de l’ETAP Empuriabrava i quatre més a la platja d’Empuriabrava. El destí de l’aigua produïda per les instal·lacions que s’ubicaran a Roses serà el mateix municipi, a través d’una connexió amb la xarxa de distribució, mentre que la resta de dessalinitzadores donaran servei als municipis que s’abasteixen de l’ETAP Empuriabrava: Cadaqués, Llançà, Roses, Castelló d’Empúries -que inclou Empuriabrava-, Mancomunitat de Pau, Palau Saverdera, Vilajuïga, Garriguella, Pedret i Marzà, El Port de la Selva i Selva de Mar.

Es preveu que cadascuna d’elles, produeixi 1.000 m3 al dia. Aquesta producció cobrirà aproximadament el 35% de la demanda d’aigua de la zona d’abastament de la Costa Brava Nord del CACBG.
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona (CACBG), l’ens encarregat de la gestió del servei d’aigua a bona part de la Costa Brava, adquirirà 12 dessalinitzadores mòbils que permetran incrementar l’aigua disponible a la seva xarxa de distribució. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha atorgat una subvenció de 5 milions d’euros al CACBG per ajudar a sufragar la inversió.

La mesura fa mesos que s’estava treballant amb l’Ajuntament i es considera una bona solució per garantir la continuïtat de l’abastament de l’aigua. En paraules d’Anna Massot, aquests equips suposaran una alternativa que fins ara no teníem per garantir l’aigua en aquesta situació d’emergència per sequera. I afegeix que aquesta iniciativa permet abordar l’estat d’emergència per sequera amb una solució flexible i immediata per afrontar les necessitats d’aigua de la nostra comunitat i de les poblacions afectades.

Concretament en el nostre municipi s’hi ubicaran 8 dessalinitzadores: 4 plantes mòbils d’ultrafiltració als voltants de l’ETAP Empuriabrava, per potabilitzar l’aigua depurada provinent de Figueres, i 4 plantes mòbils d’osmosi inversa a la platja d’Empuriabrava que es connectarà a la xarxa en baixa del municipi.

Les 4 plantes mòbils per tractar l’aigua de l’ETAP arribaran al llarg dels mesos de juny i juliol, mentre que per les 4 restants s’han iniciat els treballs per tal de buscar una ubicació adequada, definir les connexions hidràuliques i elèctriques a realitzar i tramitar els permisos corresponents, i en principi es preveuen més de cara a la tardor.

En el cas dels mòduls que s’ubicaran als voltants de l’ETAP Empuriabrava, el tractament es farà a través de membranes d’ultrafiltració, atès que en aquell cas no caldrà eliminar salinitat sinó principalment carboni orgànic dissolt en l’aigua. Aquests mòduls d’ultrafiltració s’alimentaran de part de la barreja de cabals provinents del riu Muga i de l’aigua depurada provinent de Figueres, captada via Rec del Molí de Castelló d’Empúries, de manera que es reduirà la concentració de carboni orgànic previ a la seva potabilització en la pròpia ETAP. En el cas dels mòduls d’ultrafiltració de l’ETAP Empuriabrava, el rebuig, que no serà salí, serà abocat al sistema de sanejament i serà tractat en l’EDAR Empuriabrava.

En el cas dels 4 mòduls a instal·lar a la platja d’Empuriabrava sí que extrauran directament l’aigua de mar i la dessalinitzaran. En aquest cas es preveu fer pous de captació a la platja, en una ubicació precisa encara per determinar, i caldrà construir un emissari per abocar la salmorra a mar. L’ACA haurà de donar la seva aprovació als punts de descàrrega de salmorra.

S’ha escollit aquesta solució perquè permet optimitzar les infraestructures accessòries que caldrà construir, i aquests volums alliberaran recursos convencionals que garantiran la disponibilitat d’aigua per a la resta de municipis. Aquestes instal·lacions contribuiran a cobrir l’augment del consum d’aigua previst per als mesos d’estiu.

Els mòduls d’osmosi inversa produiran fins a 50 m3/hora cadascun, de manera que en els casos de Roses i platja d’Empuriabrava i amb un règim de funcionament mitjà de més 20 hores al dia, es preveu una producció per quatre mòduls d’entre 4.000 i 4.500 m3/dia. En el cas de Roses, aquests volums representarien entre un 60% i un 80% de la demanda hivernal i entre un 25% i un 35% de la demanda punta estival, mentre que en el cas d’Empuriabrava, representarien la possibilitat de cobrir un 100% de la demanda entre els mesos de novembre i abril i entre un 50% i un 65% de la demanda punta estival.

L’aportació d’aigua depurada de Figueres es preveu de l’ordre de 90 litres per segon (325 m3/h), que s’afegirien a la resta de recursos d’aigua de nova generació que serviran per completar i per abastir tots aquells altres municipis on no es fan actuacions puntuals d’emergència.

La instal·lació dels mòduls a Roses permetrà cobrir el 20% de la demanda total d’aigua del sistema d’abastament en alta de la Costa Brava nord del mes d’agost en situació de normalitat. L’aportació addicional de l’aigua depurada de Figueres augmentarà aquest percentatge de cobertura fins a un 40%. I l’addició dels mòduls de la platja d’Empuriabrava augmentarà aquest percentatge fins al 60%. El 40% restant haurà de continuar essent l’embassament de Darnius-Boadella.

Anna Massot ha volgut posar de manifest que cal posar en valor la important aposta que es fa amb aquesta acció i vol agrair especialment al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural la seva predisposició a atendre les peticions que se li van fer arribar des del territori. També ha volgut recordar que malgrat aquesta acció és indubtablement una bona notícia, cal continuar aplicant les mateixes restriccions i recomanacions a fi d’estalviar l’aigua, doncs continuem estant en estat d’emergència II per sequera.