Les denominacions de vies, places, rotondes, espais, sectors i equipaments formen part del patrimoni col·lectiu aportant un reconeixement públic a una causa, a una memòria d’un personatge, a un esdeveniment, etc., lligat a l’espai objecte de denominació. A més a més, el topònim incorpora un valor afegit, de caràcter afectiu que contribueix a reforçar la identificació amb l’entorn més pròxim i la pertinença a la col·lectivitat. Amb la voluntat d’establir un mecanisme i un reglament que permeti dur a terme correctament la competència de les corporacions locals en ordre a l’establiment de la denominació dels espais, vials públics, equipaments, no tant sols de nova creació sinó també per al canvi de denominacions anteriors, es crea la Comissió de Nomenclàtor i el seu reglament de funcionament.

Tal com estableix el Reglament, amb l’inici del nou mandat de l’Ajuntament, cal renovar i activar de nou la Comissió del Nomenclàtor, formada per representants polítics, tècnics i de la ciutadania. La Comissió a grans trets s’ocupa de proposar al Ple els noms o canvis de denominació de carrers, equipaments públics, etc.. del municipi.

És per això, que obrim un termini per tal que tots els ciutadans/nes del municipi, empadronats/des, i amb interès per debatre i fer propostes conjuntes de denominacions d’espais públics del municipi,  puguin inscriure’s voluntàriament en aquesta convocatòria i formar part del procés de selecció dels membres representants de la ciutadania de la Comissió del Nomenclàtor.

La Junta de Govern local nomenarà, entre tots/tes els/les sol.licitants, un màxim de 6 ciutadans/nes tenint en compte la seva especial implicació local i coneixement de la toponomàstica i del patrimoni històric del municipi.

  • Si hi estàs interessat/da et pots inscriure’t omplint la instància online accedint al següent enllaç:

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=059

  • També podeu adreçar-vos a les OMAC de Castelló d’Empúries o Empuriabrava, omplint la instància que us facilitaran.
  • Data límit de tramesa de sol.licituds: Fins al 25 d’octubre.

Per qualsevol dubte o aclariment: participacio@castello.cat | 972 250426 (ext. 1257)

Podeu consultar el Reglament del Nomenclàtor aquí: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/151/201815106946.pdf