Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries va obrir tres anys enrere, una línia d’ajuts per a la compra de llibres de text, amb la voluntat d’ajudar a les famílies del nostre municipi i donar-vos suport en l’escolarització dels vostres fills/es. Davant la bona acollida d’aquesta iniciativa, s’ha renovat la proposta per aquest curs escolar 2021-2022, amb una dotació de fins a 50€ per alumne/a i amb la novetat que enguany, també s’inclou el material escolar designat pels centres educatius.

Aquest ajut s’adreça a tot l’alumnat empadronat al municipi i matriculat en els centres educatius de Castelló d’Empúries, des de 1r de primària fins a 4t d’ESO (curs 2021-2022). L’import màxim és de 50 euros per alumne/a. Es poden consultar a la web de l’Ajuntament, les bases i la documentació requerida.

Documentació que cal presentar:

 • Sol·licitud degudament omplerta.
 • Fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal (si el
  sol·licitant de l’ajuda és el tutor/a legal de l’alumne, hauran de presentar la
  documentació que ho acrediti).
 • Factura, tiquet o rebut de compra dels llibres de text i material escolar
  designat pel centre educatiu pel curs 2021-2022.
 • Fitxa del creditor autentificada per l’entitat bancària corresponent (només en el
  cas que sigui el primer cop que se sol·licita o que s’hagi canviat la domiciliació
  bancària).
 • Full de protecció de dades (només en cas de tramesa electrònica).

La sol·licitud i tota la documentació necessària es pot presentar a partir del 31 d’agost,
de forma telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment a les Oficines
Municipals d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (OMAC), demanant cita prèvia al 972 25
04 26 (Centre històric) o al 972 45 41 32 (Empuriabrava).


El termini per a formalitzar la sol·licitud finalitza el 22 d’octubre de 2021.