Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oberta la convocatòria per a les subvencions als establiments comercials per al 2021 per a persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment comercial al municipi.

Beneficiaris: els titulars de les activitats incloses a la llei 18/2020 del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, amb el codi 47, comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes, i amb un màxim de 500 m2 de superfície construïda. S’exclouen les activitats recreatives, amb el codi 90, les de restauració (bars, restaurants, etc.…) amb el codi 56 i les activitats immobiliàries, amb el codi 68.
Les accions subvencionables s’agrupen en dues línies, una per a accions de millora i/o rehabilitació d’establiments comercials consolidats, i l’altra per als establiments comercials de nova implementació. Els projectes subvencionables s’han d’haver executat de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021.

Import de la subvenció: 70% del cost de la base imposable de l’obra o activitat subvencionada fins a un màxim de 2.500€

El termini per presentar sol·licituds comença a l’endemà de la publicació i acaba el 28 de febrer de 2022.

Documentació que cal presentar:

  1. Sol·licitud degudament omplerta:

Les sol·licituds es formularan en model instància genèrica i s’haurà d’indicar: “Que presenta sol·licitud de subvenció per als establiments comercials per part de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per al 2021 en la modalitat A: Establiments consolidats: millora imatge exterior i/o rehabilitació o en la modalitat B: Nova implementació, i que la demés documentació requerida es registrarà juntament amb aquest escrit”

  1. Annex I
  2. Annex II amb còpia de les factures
  3. Fitxa de creditor autentificada per l’entitat bancària corresponent (només en el cas que sigui el primer cop que se sol·licita o que s’hagi canviat la domiciliació bancària).
  4. Bases de la subvenció