Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Departament d’Esports posa a disposició de les entitats, empreses i particulars promotors d’esdeveniments esportius els següents recursos:

Protocol d’organització de curses i esdeveniments esportius a la via pública.

Aquest protocol és un document de suport als promotors d’esdeveniments esportius, que assessora en relació a una sèrie d’aspectes legals i tècnics, així com de permisos que han de disposar i complir els organitzadors de curses i esdeveniments esportius a la via pública.

Protocol d’organització de curses i esdeveniments esportius a la via pública

Bastes de subvencions per a activitats i esdeveniments esportius d’interès municipal

Aquestes bases tenen com a objecte donar suport econòmic a les entitats i associacions municipals que organitzin activitats o esdeveniments esportius d’interés municipal. 

Es tracta d’una convocatòria de subvencions de concurrència no competitiva que s’obre anualment per a les entitats de la vila que organitzen activitats o esdeveniments esportius puntuals.

Bases de subvencions per a activitats i esdeveniments esportius d’interès municipal