Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Suport econòmic de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 5 de juliol de 2022 ha atorgat al municipi el suport econòmic següent:

Fons Econòmic de caràcter extraordinari

Línia de subvenció que, complint les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén contribuir directament al finançament dels serveis municipals i comarcals.

Obres de millora de les voreres del Sector Port Petit  21.000,00 €  
Repavimentació voreres carrer Santa Clara  37.992,55 €  
TOTAL58.992,55 €