Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Suport econòmic de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha aprovat una nova convocatòria de subvencions en noves tecnologies a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, i consells comarcals de les comarques gironines arran de la situació de la COVID-19.

L’import de la subvenció es determina d’acord amb la consignació pressupostària corresponent, que es reparteix entre tots els beneficiaris. El crèdit assignat es distribueix en funció del número d’habitants del municipi.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’acull a aquesta convocatòria de subvencions, corresponent-li un import màxim de 2.250,00 €, import pel qual aquest Ajuntament ha sol·licitat i justificat la subvenció.