L’objectiu és destinar-los a fer front a l’impacte social i econòmic provocat per la COVID-19 Els grups  polítics de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, ERC, CUP, SOMEC, PSC, Cs, Jxcat, UP,  renuncien a l’aportació econòmica que reben cada mes de la Corporació per al grup municipal i  fins a finals de 2020. Les dotacions econòmiques per als grups municipals, que corresponen a les assignacions d’un import fix al mes per grup polític de 150€ i 30€ per regidor,  sumen un total…