Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s’hauran d’adreçar a la direcció de l’empresa, al carrer Ripollès 21, Pol. Ind. El Pla de Castelló d’Empúries, mitjançant registre d’entrada o en qualsevol altra forma de les que estableix la Llei 39/2015, de 10 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini de presentació d’instàncies: del 27/10/2021 al 15/11/2021

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm. 199 de 15/10/2021

Publicació al DOGC: núm. 8530 de 26/10/2021