Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termini de presentació d’instàncies: del 29/06/2022 al 12/07/2022.

El nomenament com a funcionari/ària interí/na per programes està vinculat i és depenent de la subvenció de la Generalitat de Catalunya pel desenvolupament del programa Pla de millora d’oportunitats educatives en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries.

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm. 117 de 20/06/2022

Publicació al DOGC núm. 8697 de 28/06/2022

Termini de presentació d’esmenes: del 15/07/2022 al 21/07/2022