Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termini de presentació d’instàncies: del 25/08/2022 al 13/09/2022

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm 156 de 17/08/2022

Publicació al DOGC núm. 8737 de 24/08/2022

Termini de presentació d’esmenes: del 07/10/2022 al 21/10/2022

Es modifica la data d’inici de les proves selectives, inicialment previstes pel dia 24 d’octubre de 2022.A la Resolució d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos es fixarà una nova data d’inici de celebració de les proves.

Termini de presentació de mèrits: del 08/11/2022 al 10/11/2022