Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Procés selectiu per a l’estabilització en el lloc de treball d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana – Arquitecte tècnic/a, en règim de laboral fix, inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació Extraordinària de l’exercici 2022.

Termini de presentació d’instàncies: del 20/12/2022 al 18/01/2023.

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm. 235 de 12/12/2022

Publicació al DOGC núm. 8815 de 19/12/2022

Termini de presentació d’esmenes: del 14/03/2023 al 27/03/2023