Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Les sol·licituds per prendre part en el procediment selectiu s’hauran d’adreçar a la direcció de l’empresa, al carrer Ripollès 21, Pol. Ind. El Pla de Castelló d’Empúries, mitjançant registre d’entrada o en qualsevol altra forma de les que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini de presentació d’instàncies: del 10/03/22 al 29/03/22

Publicació al BOP núm. 47 de 09/03/2022

Termini de presentació d’esmenes: del 13/04/22 al 28/04/22

Termini de presentació de mèrits: del 27/05/22 al 10/06/22