Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatòria per a la formació d’una borsa de treball a la societat municipal Castelló d’Empúries 2000 SA per cobrir possibles vacants de caràcter temporal d’operaris oficial primera per secció d’aigua i electricitat.

Les instàncies i documentació per prendre part en el procés selectiu s’han de presentar a la seu electrònica de l’empresa https://castello2000.eadministracio.cat/info.0, o també presencialment a la seu de l’empresa situada al carrer Ripollès número 21 del Polígon Industrial El Pla de Castelló d’Empúries o en qualsevol altra forma de les que estableix la Llei 39/2015, de 10 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini de presentació d’instàncies: del 07/09/2023 al 16/09/2023

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm. 173 de 06/09/2023

Termini de presentació d’esmenes: del 26/09/2023 al 10/10/2023