Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatòries de 3 borses de treball a la societat municipal Castelló d’Empúries 2000 SA.

Les instàncies i documentació per prendre part en els processos selectius s’han de presentar a la seu electrònica de l’empresa https://castello2000.eadministracio.cat/info.0 , o també presencialment a la seu de l’empresa situada al carrer Ripollès número 21 del Polígon Industrial El Pla de Castelló d’Empúries o en qualsevol altra forma de les que estableix la llei 39/2015, de 10 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Temini de presentació d’instàncies: del 13/05/2023 al 22/05/2023

OPERARIS PER A LA SECCIÓ D’OBRES I MANTENIMENT

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm. 92 de 12/05/2023

Termini presentació esmenes: del 29/07/2023 al 14/08/2023

OPERARIS PER A LA SECCIÓ DE JARDINERIA

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm. 92 de 12/05/2023

Termini presentació esmenes: del 29/07/2023 al 14/08/2023

OPERARIS OFICIAL DE PRIMERA PER A LA SECCIÓ D’AIGUA I ELECTRICITAT

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm. 92 de 12/05/2023