Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Publicació BOP Girona número 198 de 15 d’octubre de 2019: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/198/201919807935.pdf

Extracte al DOGC núm. 7988 del dia 24/10/2019

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7988/1766607.pdf

Termini de presentació d’instàncies: del 25/10/2019 al 13/11/2019.