Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Treballs preliminars per la façana del Palau dels Comtes

Aquest dilluns s’han iniciat els treballs preliminars per a la rehabilitació de la façana de migdia del Palau dels Comtes. Al llarg de tot el matí es realitzà l`aixecament topogràfic de la plaça i un vol fotogramètric sobre la façana amb l’objectiu d’obtenir un model tridimensional de la mateixa. S’han combinat tècniques tradicionals i actuals, amb estació total per aixecar la plaça i situar punts de control sobre la mateixa i sobre la façana, fotografia digital per obtenir detalls de la textura dels diferents elements i vol amb dron per generar la volumetria de la façana.

El proper dilluns es continuaran els treballs preliminars amb la presa de mostres de morter a diferents punts de la façana per estudiar la seva composició i classificar les diferents fases constructives.