El comitè tècnic del Pla d’emergències PROCICAT per malalties emergents va tornar a plantejar durant el cap de setmana, als òrgans competents de l’Estat , la necessitat de reconsiderar la prohibició d’anar a l’hort d’autoabastament per a collir productes necessaris per a la subsistència. Fruit d’aquestes converses s’ha precisat el criteri que fins avui existia sobre l’anada als horts particulars.

Amb la nova interpretació, a partir d’ara es pot anar a l’hort a collir els productes necessaris per a l’autoabastament si aquest és fora del domicili habitual, en els següents casos:

-Sempre que sigui un hort del que es cullen productes necessaris per l’autoabastament

-Si és un hort en el què es tenen animals que s’han de cuidar

-Si es tracta d’una activitat econòmica 

Atesa la prohibició de traslladar-se a segones residències, queden exclosos d’aquest criteri els horts que hi puguin haver en aquestes segones residències, als quals segueix estant prohibit anar-hi.

Cal insistir que els desplaçaments permesos s’hauran de fer complint la normativa vigent de distanciament social i higiene i per tant, han de ser sempre individuals.