La mesura vol facilitar la mobilitat i agrair la tasca de les persones treballadores de serveis essencials, que s’han de desplaçar obligadament

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va signar ahir la resolució que disposa la gratuïtat temporal, a partir d’avui dijous 2 d’abril, dels serveis públics regulars de transport de viatgers interurbans per carretera i dels serveis regionals ferroviaris de transport de viatgers de competència de la Generalitat de Catalunya, no integrats en els sistemes de les Autoritats Territorials de Mobilitat de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

D’aquesta manera, el Departament de Territori i Sostenibilitat garanteix a tot el territori la gratuïtat temporal del transport públic establerta, paral·lelament, per part de les ATM de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Aquesta és una mesura que vol reconèixer la tasca i facilitar la mobilitat de les persones treballadores de serveis essencials en la contenció del COVID-19.

La gratuïtat d’aquests serveis de transport públic estarà vigent mentre ho estigui el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població durant l’emergència pel coronavirus.

Les persones que viatgin en els serveis de transport públic esmentats resten coberts per l’assegurança obligatòria de viatgers.

Com a conseqüència d’aquesta mesura  aprovada pel Departament de Territori i Sostenibilitat l’empresa SARFAS.L., que opera en el nostre municipi, ja ha comunicat que aplicarà a partir d’avui, la gratuïtat del servei a tots els usuaris i usuàries en tots els itineraris.

El bitllet es proporcionarà igualment com a títol vàlid per l’assegurança del viatger. L’operativa es durà a terme a bord del bus ja que les taquilles romandran tancades mentre duri l’estat d’alarma.  Els usuaris i usuàries podran adquirir aquests bitllets amb un import de cost 0 amb l’origen i el destí sol·licitat.

Els dubtes sobre la gratuïtat del transport públic aquests dies de confinament es poden consultar en les preguntes freqüents que ha editat el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat enllaç.