Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A partir de demà, dimecres 1 de juliol, i fins al 31 d’octubre, es podran presentar les sol·licituds per a les subvencions de la zona blava

A partir d’aquest dimecres es  podran presentar les sol·licituds per a les subvencions de la zona blava. Tal com s’ha anat explicant els últims dies, enguany l’Ajuntament subvencionarà la Zona Blava al nostre municipi com a mesura de reactivació econòmica arran de la crisi provocada per la Covid-19. Avui s’han publicat les bases de les subvencions al Butlletí Oficial de la Província (BOP)  i a partir de demà ja es podran sol·licitar. 

 Qui es podrà beneficiar d’aquestes subvencions?

Les persones titulars de l’abonament de la Zona Blava del municipi de Castelló d’Empúries

Empreses i autònoms del municipi que desenvolupin la seva activitat a Castelló d’Empúries

Documentació necessària per a la presentació de la sol·licitud:

· Persones titulars de l’abonament: s’ha de presentar una instància genèrica en què es sol·licita la subvenció, el document acreditatiu del  pagament de l’abonament a més d’un document acreditatiu de la titularitat del compte bancari, on s’ha d’efectuar el pagament de la subvenció. El tràmit es podrà portar a terme de forma telemàtica o presencial a les oficines de l’OMAC amb cita prèvia.

· Empreses dels municipis: cal presentar una instància genèrica  en què es sol·licita la subvenció, adjuntar-hi els tiquets originals,  que siguin de fins a un màxim de dues hores d’estacionament,  i el  document acreditatiu de la titularitat del compte bancari on s’ha d’efectuar el pagament de la subvenció.  El tràmit només es podrà efectuar de forma presencial a les oficines de  l’OMAC amb cita prèvia.

El termini de la presentació comença l’endemà de la publicació de la convocatòria és a dir demà, dimecres 1 de juliol, i acabarà el 31 d’octubre. Recordem que les instàncies presentades fora de termini quedaran excloses.