Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nou ajut per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu

Es pot demanar a partir d’avui, 5 de juliol i és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil

Avui, 5 de juliol, s’obre un nou formulari d’inscripció per accedir a la línia d’ajuts per a persones afectades per un ERTO, o bé amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, com a mínim, un dia del mes de maig de 2021.

Qui pot sol·licitar l’ajut

Les persones treballadores que visquin a Catalunya i es trobin en una d’aquestes situacions:

  • Tinguin un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021.
  • Siguin titulars de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig 2021, o tinguin pendent el reconeixement en el mateix període.

Com se sol·licita

  • Per internet entre el 5 de juliol a les 9 h i fins el 15 de juliol a les 15 h. 
  • És recomanable no utilitzar l’Internet Explorer ja que pot provocar incidències.
  • L’enviament del formulari d’inscripció al registre és l’únic tràmit que cal fer per sol·licitar l’ajut.
  • Cal tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil.
  • L’ordre d’enviament del formulari no determina la preferència en l’atorgament de l’ajut.

Consulteu primer les preguntes freqüents sobre aquest ajut. Si no hi trobeu la resposta podeu fer les vostres consultes enviant un missatge a la bústia de contacte: segonajutertocovid19.soc@gencat.cat.