Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

Del 15 al 25 de febrer estarà actiu el registre per accedir a la línia d’ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

La inscripció en aquest registre serà l’únic tràmit necessari per sol·licitar l’ajut.

Presentació de sol·licituds
Des de les 9 del matí del 15 de febrer fins al 25 de febrer a les 3 de la tarda.

Requisits per accedir-hi

Els requisits que han de complir les treballadores i els treballadors per inscriure’s al registre són:

• Residir a Catalunya

• Estar afectat per un ERTO actiu a desembre de 2020 o ser beneficiari de la prestació extraordinària com a fix discontinu

Accés al registre

• La inscripció al registre restarà oberta del 15 al 25 de febrer
• L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament
• La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit
• Per a inscriure’s al registre no es requereix signatura electrònica

Per a més informació al web del servei d’ocupació de la Generalitat.

Infografia