La Junta de Govern Local celebrada dilluns 14 de gener va aprovar definitivament el projecte d’adequació de l’espai públic sota el campanar en el front nord de la Catedral. Ara s’obre un termini en què s’han d’efectuar els tràmits per a la seva adjudicació a empresa constructora i execució del projecte.

El projecte abasta l’esplanada sota el campanar de la Basílica compresa entre la placeta de la Llotja, el mirador del Palller den Malino, el carrer Sabater d’Ordis, el carrer Pere Estany, el pati-mirador i la Basílica.

S’hi realitzarà l’ordenació de l’estacionament, la protecció de l’àrea d’excavació arqueològica i la compactació de terres, sauló i drenatge de la zona.

El projecte té un pressupost de 129.409,98 €