Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Castelló d’Empúries crea una Taula d’Acció Social

Aquest nou òrgan té com a objectiu millorar l’atenció a la ciutadania posant en comú tots els recursos i serveis que hi ha al municipi.

Les diferents àrees que treballen en l’atenció a la ciutadania tenen una gran capacitat de detecció de les problemàtiques existents al nostre municipi. Cada departament coneix de prop les necessitats que van sorgint dins el seu àmbit i compta amb una sèrie de recursos per tal de treballar i  donar-hi resposta. És per aquest motiu que s’ha volgut impulsar una Taula Municipal d’Acció Social.  La finalitat és crear un òrgan on els diferents agents, que desenvolupen tasques d’acció social al municipi, es puguin coordinar i perseguir objectius compartits treballant de forma efectiva. Això permetrà abordar de forma conjunta el present i el futur de les accions municipals des d’una mirada comunitària.

Els objectius de la Taula d’Acció Social són:

  • Que totes les persones que treballen en l’acció social (entitats del tercer sector, diferents departaments de l’ajuntament, policia local, entitats esportives i culturals, centres educatius, centres de salut, etc.) tinguin  un bon coneixement de tots els recursos i serveis que hi ha al municipi, amb la finalitat de millorar el nostre servei i per tant, donar una millor atenció a la ciutadania en general.
  • Definir objectius de treball comuns per a poder abordar les necessitats i/o problemàtiques que detectem al municipi de forma interdisciplinar, transversal i coordinada.
  • Avaluar i redefinir les accions proposades i treballades per la mateixa taula, així com els projectes ja existents.

Ahir al matí es van realitzar dues sessions de treball dinamitzades en la qual hi van participar diferents agents de l’àmbit educatiu, social, sanitari, cultural i esportiu del municipi amb l’objectiu de definir com ha de ser aquesta taula de treball, l’estructura i el funcionament que ha de tenir i la temàtica per la qual ha de començar a treballar.

Dels diferents materials elaborats pels més de 30 participants, es farà un buidatge i recull de les necessitats primordials a abordar així com de les estratègies per a començar a desenvolupar-ho. A partir d’aquest punt, s’elaborarà un document que aglutini i ordeni els diferents paràmetres que es van treballar a les sessions d’ahir per a poder constituir la taula i que esdevingui operativa.