Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nova línia de subvencions per finançar despeses necessàries realitzades el 2020 per adaptar els negocis a les mesures higièniques i de seguretat de prevenció de la Covid-19

El termini per presentar les sol·licituds comença demà i acabarà el dia 28 de febrer de 2021

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, mitjançant el Departament de Promoció Econòmica, obre una convocatòria per a subvencions a empreses, professionals i autònoms per finançar les despeses necessàries realitzades el 2020 per adaptar els seus negocis a les mesures higièniques i de seguretat de prevenció de la Covid-19.

Aquestes subvencions es porten a terme amb l’objectiu de donar suport econòmic al teixit empresarial i protegir la salut de les persones i evitar els contagis, donant compliment a les mesures higiènic sanitàries i de seguretat aprovades per les autoritats estatal, autonòmica i municipal.

Les subvencions estan adreçades a les persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat amb establiment que ofereixi atenció al públic, ubicat al terme municipal de Castelló d’Empúries, i que hagin realitzat la despesa des del 14 de març al 31 de desembre de 2020.

Les despeses subvencionables s’agrupen en:
– La compra d’equipaments d’higiene i seguretat per mantenir els espais oberts al públic amb les condicions sanitàries òptimes per desenvolupar l’activitat i la instal·lació de mesures de protecció sanitària i higiènica als establiments i locals comercials, dirigides tant als consumidors com als treballadors de l’establiment. Aquests equipaments i mesures de protecció podran ser:
•    Mampares protectores
•    Màquines de purificació d’ozó
•    Màquines de cobrament automàtic i sistemes de cobrament contactless
•    Portes d’obertura i tancament automàtic per sensors
•    Planxes d’alta temperatura per a desinfestar la roba
•    Aparells per a la desinfecció (rajos ultraviolats…), i altres mesures similars recomanades per les autoritats sanitàries ,vinculades al coronavirus.


– Les despeses per a la compra de material fungible com:
•    Mascaretes
•    guants d’un sol ús
•    gel hidroalcohòlic
•    tovalloles d’un sol ús
•    peücs d’un sol ús
•    davantals o bates d’un sol ús
•    pantalles facials protectores
•    material per emportar (caixes de menjar o similars) i totes aquelles despeses similars vinculades al coronavirus.

Documentació necessària per presentar la sol·licitud:
Els peticionaris hauran de presentar els següents documents segons requisits que formen part de les presents bases:
a) Instància genèrica en què es sol·liciti la subvenció.
b) A la instància caldrà adjuntar-hi la següent documentació:

  • Relació de factures
  • Fitxa de creditor degudament segellada per l’entitat financera corresponent amb el número de compte bancari del beneficiari per al cobrament de la subvenció (únicament en aquells casos en els que l’ajuntament no en disposi).

La convocatòria d’aquestes subvencions se sumen a les publicades el mes de juny per a persones treballadores, empreses i autònoms afectats econòmicament per la Covid-19, dotats de 500€.

El termini per a la sol·licitud s’obrirà demà, 29 de desembre, a través del web www.castello.cat i acabarà el 28 de febrer de 2021. L’import de les subvencions és del 100% del cost de la base imposable, amb una quantia màxima de 500€ i una quantia mínima de 50€.

Podeu accedir a les Bases de les Subvencions al següent enllaç.