Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Certificats d’empadronament per a sol·licituds de moratòries hipotecàries

Les persones interessades a sol·licitar una moratòria de deute hipotecari que necessitin un certificat d’empadronament per a la seva tramitació, però no disposin d’identificació mitjançant firma electrònica per a la seva obtenció de manera telemàtica, poden sol·licitar el certificat per correu electrònic a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, o bé substituir-lo per una declaració responsable.

Actualment el certificat d’empadronament no pot tramitar-se de manera presencial a l’Ajuntament a causa del tancament de les oficines al públic provocat per l’estat d’alarma. Davant aquest fet l’Ajuntament dona l’opció de realitzar el tràmit de forma àgil a través del correu electrònic de l’OMAC omac@castello.cat.

Per a l’obtenció del certificat d’empadronament per aquesta via, cal adjuntar un document acreditatiu (DNI) demanant l’empadronament. En cas de sol·licitar un certificat col·lectiu, caldrà document de totes les persones empadronades en el domicili.

D’altra banda, recordar que els sol·licitants de la moratòria poden també optar per substituir el certificat d’empadronament requerit per una declaració responsable on es justifiquin els motius que impedeixen aquesta aportació. En aquest cas, un cop finalitzat l’estat d’alarma, es disposarà del termini d’un mes per a l’aportació dels documents no presentats.