Què cal fer amb una defunció en temps de la COVID19?

1.- Us han d’entregar tres còpies del “certificat de defunció”. Aquest document el fa el metge que certifica la mort. Aquest és acte i un document gratuït. No us el poden cobrar.

2.- Per ordre del Ministerio de Sanidad (BOE del 22 de març de 2020), durant el temps de les defuncions ocasionades per la COVID19 queden suspeses les vetlles i cerimònies, civils o religioses. No us poden cobrar aquests conceptes.

3.- Per la mateixa ordre ministerial, els enterraments poden ser fets sense que calgui esperar les 24 hores que abans eren preceptives.

4.- En cas de defunció per la Covid19, no s’ha de fer la “tanatoestètica” (el que anomenem “condicionament del difunt”). Aquest concepte tampoc hauria d’estar en la factura.

5.- Per la mateixa ordre ministerial, els  difunts per Covid 19 han de ser posats al fèretre dins una bossa hermètica(un preu que no supera els 100 euros) abans del seu enferetrament. No cal cap tipus de taüt especial, només el que la família esculli.

6.- El Departament de Salut, valorant la situació d’excepcionalitat, deixa en mans del ajuntaments la cerca d’un preu per enterrament. Valorant preus, en cap cas, un enterrament en aquestes circumstàncies, i amb l’adquisició d’un taüt econòmic, sigui amb incineració o a nínxol, pot anar més enllà del 2000/2500 euros.

7.- De la part corresponent als aspectes legals (certificats, registre civil, últimes voluntats, etc). Aquesta partida les funeràries us la ofereixen per gestionar-ho ells en contacte amb una gestoria. Ara bé, si decidiu fer-ho vosaltres, que no és gens complicat, aquí teniu un resum del que cal fer:

a) Com s’ha dit, el certificat de defunció és gratuït. Cal que us donin dues còpies mínim.

b) Amb una de les còpies cal anar al Registre Civil del lloc on s’ha produït la defunció i demanar la “Partida Literal de Defunció”. És un document oficial i gratuït que acredita, legalment, la defunció. Us donaran tres còpies, i són gratuïtes.

c) A la Seguretat Social, per avisar de la baixa en el cobrament de la pensió no cal anar-hi. És automàtica la comunicació entre Registre Civil i Seguretat Social.

d) Amb una altre de les còpies de la “Partida Literal de Defunció”, que us han donat el Registre Civil, cal anar a la entitat bancaria, per tal que l’entitat faci “tancament” de compte amb data del dia de la defunció, o com a màxim l’endemà. Aquest fet no el pot fer ningú més que els familiars directes.

e) Amb una altre còpia de” Partida Literal de defunció” cal anar al notari a fer “l’acceptació de l’herència”, tant si hi ha testament fet com sinó. I és la notaria que demana, a Madrid, on hi ha el registre únic, els documents que calen, últimes voluntats, còpies testamentàries, etc.