Durant l’estiu s’ha aprofitat per fer manteniment i algunes millores a les escoles del municipi, com és habitual. Sempre s’aprofiten les vacances escolars per a realitzar les accions de manteniment necessàries pels equipaments escolars que requereixen més temps per a realitzar-se o que es poden efectuar millor quan els alumnes no estan als centres.

En aquesta línia, s’han dut a terme accions de manteniment habituals als tres centres d’Educació Infantil i Primària, sobretot treballs de jardineria, fusteria, lampisteria, pintura i adequació dels patis, però també reparacions de panys, portes o mobiliari divers, reposició de vidres, endolls, interruptors i bombetes, i la realització de diferents tipus instal·lacions, tot plegat per un valor d’uns 5.500€ de material, sense tenir en compte el cost de la mà d’obra.

A part dels aspectes de manteniment, s’han realitzat també inversions de més importància als tres centres educatius. En aquest aspecte, aquest any el centre que requeria més inversió és l’Instiut-Escola El Bruel d’Empuriabrava que encara no disposava d’alguns equipaments necessaris. Per aquest motiu s’ha realitzat una pista poliesportiva que permeti als alumnes portar a terme les activitats físiques a l’aire lliure en millors condicions. A més de la realització de la pista en si mateixa, s’hi han instal·lat les corresponents cistelles de bàsquet, porteries i l’enllumenat, així com una tanca més elevada per evitar que les pilotes surtin del centre educatiu. Aquesta actuació ha suposat una inversió de 48.000€.

A part de la pista, també s’ha renovat la zona del sorral del pati d’Educació Primària, dotant-lo d’un sorral nou i d’un porxo metàl·lic amb pèrgola que filtra la llum solar, amb un cost de 12.000€.

Per altra banda, l’escola Ruiz Amado estrena un nou tancament per les bicicletes, amb tanca de fusta i rampa d’accés, a l’entrada del centre. Aquesta acció, que ha tingut un cost de 3.500€, era una demanda que es realitzava de feia temps temps i a més va ser una proposta que va obtenir molts vots a l’edició del 2019 dels Pressupostos Participatius. També a aquesta escola s’han renovat els lavabos de la planta baixa de l’edifici vell.

A l’Escola Joana d’Empúries està previst aixecar el sorral del pati d’Educació Infantil, amb un cost de 3.300€.