Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatòria de subvencions als establiments comercials per al 2022

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a través del Departament de Promoció Econòmica, ha obert la convocatòria per a les subvencions als establiments comercials per al 2022, amb l’objectiu de promocionar i fomentar l’activitat comercial local, impulsant la millora i el creixement del sector empresarial amb accions encaminades al desenvolupament econòmic de les empreses del municipi.

Les subvencions estan adreçades a les persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment comercial al municipi. Els beneficiaris són els titulars de les activitats incloses en la llei 18/2020 del 28 de desembre, excepte vehicles de motor i motocicletes, i amb un màxim de 500 m² de superfície construïda. S’exclouen les activitats recreatives, amb el codi 90, les de restauració (bars, restaurants, etc.) amb el codi 56 i les activitats immobiliàries, amb el codi 68.


Les accions subvencionables s’agrupen en dues línies, una per a accions de millora o rehabilitació d’establiments comercials consolidats, i l’altra per als establiments comercials de nova implementació. Els projectes subvencionables s’han d’haver executat de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022.


L’import de la subvenció és del 70% del cost de la base imposable de l’obra o activitat subvencionada fins a un màxim de 2.500 € i el termini per presentar sol·licituds comença el pròxim dilluns i acaba el 28 de febrer de 2023.
Per més informació, adreceu-vos a promocioeconomica@castello.cat o al 972 45 0088.

Accés al tràmit