Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatòria en curs de la V Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica

El Departament de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries fa un recordatori de la convocatòria de la cinquena edició de la Beca Jeroni Pujades, ja que el termini de presentació de sol·licituds per participar-hi finalitza el dia 13 de febrer de 2021.

Amb l’objectiu de promoure la investigació i la recerca sobre la història de Castelló d’Empúries i per extensió la del comtat d’Empúries i fruit del conveni de col·laboració vigent amb la Universitat de Girona, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a través del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV del Departament de Patrimoni Històric i Museus convoca la cinquena edició de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica. La Beca Jeroni Pujades de Castelló d’Empúries té com a finalitat la publicació de l’obra guanyadora de la convocatòria, a més de la corresponent dotació econòmica de 3.005,06 €.

A la primera edició de la beca resultà guanyador l’obra La invasió francesa de l’Empordà el 1285, del filòleg castelloní Daniel Genís, un projecte basat en l’edició de la Relación Histórica de Rafael Cervera, una traducció castellana de la Crònica de Bernat Desclot. La segona edició de l’obra va ser per al projecte Crèdit i endeutament al comtat d’Empúries (1330-1335), de l’historiador Xavier Soldevila, una obra sobre les diverses formes del crèdit popular al comtat d’Empúries durant la tercera dècada del segle XIV.

La tercera edició de la beca va ser pel treball La Guerra del Francès (1808-1814) al comtat d’Empúries. Aportació biogràfica a Joan Rimbau Trull (1783-1854), sobre la Guerra del Francès i la figura de Joan Rimbau Trull, conegut amb el sobrenom de Simonet, de l’investigador Josep Puig. I la darrera i quarta convocatòria de la beca va ser pel treball Juristes, litigis i poder al comtat d’Empúries en temps de Jeroni Pujades (1568-1635), de Josep Capdeferro Pla, historiador del dret especialitzat en l’edat moderna i Doctor europeu en Dret.

La beca va adreçada a historiadors, estudiants de segon cicle universitari de doctorat i investigadors en general que, de forma individual o col·lectiva, estiguin interessats en investigar algun dels aspectes de la història local. Els interessats poden consultar les bases de la convocatòria a la pàgina web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (www.castello.cat), o bé es poden adreçar directament al Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, al telèfon 972 25 08 59, i també per correu electrònic: historia@castello.cat. També es poden adreçar al Departament de Cultura, al telèfon 972 15 80 40, o bé a cultura@castello.cat; i també a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, al telèfons 972 25 04 26 (ajuntament@castello.cat).

Les sol·licituds s’hauran de presentar amb la documentació exigida al Registre General de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, tal com s’estableix a les bases generals de la beca. La documentació que cal presentar és la següent: un sobre tancat a l’exterior del qual ha de constar el nom de la beca i el títol del projecte d’investigació i, a l’interior, la identificació personal (currículum); si és un equip, identificació de cada membre, amb la indicació del nom d’un responsable o representant del grup. I també el projecte de recerca (sense el nom de l’autor) amb definició de la temàtica, els objectius, les fonts d’informació, la metodologia a seguir i el calendari de treball (execució del projecte), amb concreció de les diverses fases, tal com estableixen les bases de la beca.

L’actual convocatòria, que va ser publicada al BOPG número 156 corresponent al dia 13 d’agost de 2020, té un termini de sis mesos per a la presentació dels projectes interessats en concórrer a la beca, que finalitzarà el dia 13 de febrer de 2021. Un cop finalitzi el termini, el tribunal format per especialistes i professors universitaris de la Universitat de Girona escolliran el treball guanyador, que tindrà un any per a elaborar la recerca històrica i presentar el resultat final. El treball guanyador serà editat i publicat pel Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries, i finalment serà presentat per part de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.