Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Crida a les empreses locals per a acollir alumnat en pràctiques

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries fa una crida a les empreses del municipi que estiguin interessades a acollir a alguns/es dels/les alumnes del Programa de Formació i Inserció (PFI)- Pla de Transició al Treball (PTT) del perfil d’auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic, un programa que desenvolupa el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb col·laboració de l’Ajuntament.

El PFI-PTT és una formació de 1000 h, amb una durada d’un curs escolar, que té per objectiu proporcionar a l’alumnat, joves de 16 a 21 anys, la tornada al sistema educatiu (a la formació professional), i/o incrementar les oportunitats d’accedir al mercat de treball.

El programa inclou una formació en centres de treball de 180 hores, que es realitzaran de març a juny. Aquestes practiques són no retribuïdes, i es regulen mitjançant un conveni entre el Departament d’Ensenyament, que assumeix l’assegurança, i l’empresa, que no assumeix cap cost. Es realitzarien de dimecres a divendres en horari de matins o tardes, 7 hores diàries (21 hores a la setmana).

Des de l’Ajuntament s’enviarà una carta explicant aquesta qüestió a diferents establiments del municipi, però les empreses interessades en acollir algun/a alumne/a en pràctiques poden contactar al telèfon 972 45 68 17 o al correu electrònic b7960042@xtec.cat per notificar-ho i organitzar-ho.

Per a més informació sobre el programa també es pot consultar el següent enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/, al blog  https://pttcastellodempuries.blogspot.com/ i a Instagram @pttcastellodempuries.