Castelló d’Empúries, a 17 de febrer de 2020

Davant de la preocupació manifestada per veïns i ciutadans, de la marina d’Empuriabrava, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries vol manifestar el següent :

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries condemna tots els actes delictius, violents o no, que puguin tenir lloc en el seu municipi i activarà, sota la presidència de l’alcalde de l’Ajuntament, de manera consensuada i participativa amb els partits en representació a la corporació municipal, que s’hi vulguin adherir, totes aquelles mesures encaminades a l’erradicació  dels robatoris i de les ocupacions il·legals d’habitatges, que sembla ser poden tenir la seva arrel en bandes organitzades i  que tot i ser molt minoritàries, han causat darrerament alarma social a la ciutadania.

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de  Castelló d’Empúries, seguint l’exemple d’altres municipis de la demarcació de Girona, que estan patint furts i robatoris d’aquestes bandes organitzades, i a través de l’alcalde de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, convocarà de manera urgent i immediata la Junta Local de Seguretat, a fi d’analitzar de manera rigorosa aquests fets i molts més temes actuals relatius amb la seguretat del poble, la diagnosi i mesures a prendre dins  el pla de seguretat del municipi, tot informant a la ciutadania de les decisions i acords que es prenguin amb aquest òrgan col·legiat de col·laboració i coordinació general dels diversos cossos de policia i altres serveis de seguretat que operen en el municipi de Castelló d’Empúries.

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de  Castelló d’Empúries, vol agrair i reconèixer públicament la tasca policial i d’investigació feta per la Policia Local, Mossos d’Esquadra i Cos Nacional de Policia, tot encoratjant-los a intensificar els esforços per tal d’identificar i detenir els responsables de diversos robatoris que s’han concentrat en la marina d’Empuriabrava, aprofitant-se de la seva particular trama urbana i de l’alta concentració en segones residències, moltes d’elles desocupades durant la setmana laboral o els mesos d’hivern.

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de  Castelló d’Empúries vol mostrar el seu suport i confiança en  la Policia Local, davant algunes manifestacions o declaracions fetes a les xarxes socials, que tot i ser minoritàries, no s’ajusten a la realitat i que intenten desacreditar, de manera molt irresponsable la seva feina. S’està treballant en la dotació de més efectius amb processos selectius  engegats i en la reestructuració dels comandaments .

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de  Castelló d’Empúries estudiarà i aprofundirà de manera més detallada en el memoràndum i propostes presentades que es troba en fase d’estudi i aportacions per part de la resta grups municipals a la recerca d’un document unitari i consensuat.

La Junta de Portaveus de L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, vol mostrar la seva disconformitat i preocupació davant l’intent de desinformació i de generar por als veïns per part de persones significades, que han tingut responsabilitats com a regidors en anteriors i recents governs municipals, incloses les de seguretat i policia local, i que utilitzant de manera irresponsable i interessada una associació veïnal,  estan actuant amb grans dosis de populisme i deslleialtat institucional, distorsionant la problemàtica real i generant alarma en un tema on cal demanar prudència i rigor. Per aquest motiu, entre d’altres, i segons manifestacions fetes per l’alcalde-president de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, en aquesta Junta de Portaveus, el Batlle va refusar participar en la reunió convocada, per aquesta associació, el passat dijous 13 de febrer, avisant als promotors d’aquesta reunió vuit dies abans que es portés a terme.

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, segons acord dels portaveus i partits signants d’aquesta declaració, convoca una reunió informativa, oberta a tots els veïns i entitats veritablement preocupades per la seguretat ciutadana del nostre municipi. La reunió tindrà lloc a Empuriabrava, el proper dijous 20 de febrer, a les 20 h, a l’hotel XON’S PLATJA.

Finalment, la Junta de Portaveus entén les mobilitzacions de rebuig a la violència que puguin ser convocades amb la intenció de mostrar la preocupació respecte a la seguretat del municipi i entén que es reclamin mesures per tal de garantir al màxim el benestar dels ciutadans que viuen a casa nostra.