Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Demà comença el termini per sol·licitar les subvencions als establiments comercials per al 2020

Les accions subvencionables s’agrupen en dues línies, una per a accions de millora i/o rehabilitació d’establiments comercials consolidats, i l’altra per als establiments comercials de nova implementació. 

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a través del Departament de Promoció Econòmica, obre demà divendres, 4 de desembre, la convocatòria per a les subvencions als establiments comercials per al 2020, amb l’objectiu de promocionar i fomentar l’activitat comercial local, impulsant la millora i el creixement del sector empresarial amb accions encaminades al desenvolupament econòmic de les empreses del municipi.

Les subvencions estan adreçades a les persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment comercial al municipi. Els beneficiaris són els titulars de les activitats incloses a la llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa, amb un màxim de 500m2 de superfície construïda i excloent les activitats recreatives i les incloses a l’annex de la llei 16/2015 (versió 11, d’abril de 2017) amb el codi 68- activitats immobiliàries). S’exclouen d’aquestes bases totes aquelles despeses derivades de l’adquisició d’elements de protecció i seguretat degut a la Covid-19.

Les accions subvencionables s’agrupen en dues línies, una per a accions de millora i/o rehabilitació d’establiments comercials consolidats, i l’altra per als establiments comercials de nova implementació. Els projectes subvencionables s’han d’haver executat de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020.

L’import de la subvenció és del 70% del cost de la base imposable de l’obra o activitat subvencionada fins a un màxim de 2.500€ i el termini per presentar sol·licituds comença a l’endemà de la publicació i acaba el 31 de desembre de 2020.

En aquest enllaç us podeu descarregar les bases i la documentació. Per més informació, adreceu-vos al Centre Emprèn.